ไทย
96% translated

เวเธอร์บอล (หิน Move)

เวเธอร์บอล

หิน move

Damage

Base damage
55
DPS
34.4
EPS*
-20.6

PVP Damage

Base damage
55
DPS
34.4
EPS
-21.9

About

Stats

Move duration 1600 ms
Damage window 1350 - 1600 ms
Energy -33

IV

calc