ไทย
94% translated

ดาบผาชัน (ดิน Move)

ดาบผาชัน

ดิน move

Damage

Base damage
130
DPS
76.5
EPS*
-58.8

PVP Damage

Base damage
130
DPS
76.5
EPS
-35.3

About

Stats

Move duration 1700 ms
Damage window 1400 - 1600 ms
Energy -100

IV

calc