ไทย
97% translated

ไซโคบูสท (พลังจิต Move)

ไซโคบูสท

พลังจิต move

Damage

Base damage
70
DPS
17.5
EPS*
-12.5

PVP Damage

Base damage
70
DPS
17.5
EPS
-8.8

About

Stats

Move duration 4000 ms
Damage window 3500 - 4000 ms
Energy -50

IV

calc