ไทย
94% translated

คำอธิษฐานแห่งการทำลาย (โลหะ Move)

คำอธิษฐานแห่งการทำลาย

โลหะ move

Damage

Base damage
70
DPS
41.2
EPS*
-19.4

PVP Damage

Base damage
75
DPS
44.1
EPS
-23.5

About

Stats

Move duration 1700 ms
Damage window 1400 - 1600 ms
Energy -33

IV

calc