ไทย
94% translated

คำอธิษฐานแห่งการทำลาย (โลหะ Move)

คำอธิษฐานแห่งการทำลาย

โลหะ move

About

Stats

Move duration 1700 ms
Damage window 1400 - 1600 ms
Energy -33

IV

calc