ไทย
96% translated

แปลงร่าง (ปกติ Move)

แปลงร่าง

ปกติ move

Damage

Base damage
0
DPS
0
EPS*
0

PVP Damage

Base damage
0
DPS
0
EPS
0

About

Stats

Move duration 2230 ms
Damage window 300 - 700 ms
Energy 0

IV

calc