ไทย
94% translated

แปลงร่าง (ปกติ Move)

แปลงร่าง

ปกติ move

About

Stats

Move duration 2230 ms
Damage window 300 - 700 ms
Energy 0

IV

calc