ไทย
94% translated

ฟันหน้ามรณะ (ปกติ Move)

ฟันหน้ามรณะ

ปกติ move

About

Stats

Move duration 2500 ms
Damage window 1500 - 2000 ms
Energy -50

IV

calc