ไทย
97% translated

ไซโคเบรก (พลังจิต Move)

ไซโคเบรก

พลังจิต move

Damage

Base damage
90
DPS
39.1
EPS*
-21.7

PVP Damage

Base damage
90
DPS
39.1
EPS
-19.6

About

Stats

Move duration 2300 ms
Damage window 1000 - 2000 ms
Energy -50

IV

calc